SBS Yerleştirme Bilgileri

SBS EK Yerleştirme ile ilgili olabilecek Tüm Sorular

Soru : 1.Yerleştirmeye Katıldım 2.Yerleştirme Katılabilirmiyim?

CEVAP: I. Yerleştirmeye katılan tüm öğrenciler II. Yerleştirme için talepte
bulunabilecektir.

Soru : 2. yerleşmeye Katılmak istiyorum Ne yapmam gerekir?

CEVAP:  II. Yerleştirmeye katılmak isteyen öğrenciler, Ek‐4’teki “II. Yerleştirme İşlemi
Talep Dilekçesini” doldurarak başvuru işlemlerini yaptırdığı okul müdürlüğüne talepte
bulunacaktır.

Soru: Yerleştirme Talebim Onaylandı ?

CEVAP: II. Yerleştirme talebi onaylandıktan sonra iki nüsha çıktı alınıp mühürlenecek
ve bir nüshası öğrencinin velisine verilerek, diğeri okulda saklanacaktır.
Soru: 1. Yerleştirmede herhangi bir okula yerleşmiş olanlar ve kayıt yaptıranlar?

CEVAP: II. Yerleştirme talebinde bulunan öğrenciler I. Yerleştirme sonucuna göre
herhangi bir okula yerleşmiş ve kayıt yaptırmış olsa bile bu okullardan kayıtları sistem
tarafından doğrudan silinecektir. Bu durumda öğrenci I. Yerleştirme işleminden doğan
tüm haklarını kaybedecektir.

Soru: 1. Yerleştirmede herhangi bir okula yerleşmiş olanlar ve kayıt yaptıranlar?

CEVAP: I.Yerleştirme sonucu kayıt yaptırdığı okulu, II. Yerleştirme sonucunda yeniden
kazanan öğrencinin, bu okuldaki kaydı sistem tarafından doğrudan yapılacaktır. Ancak;
veli II. Yerleştirme için talepte bulunduktan sonra okuldan kayıtla ilgili evrağını aldıysa,
II. Yerleştirme sonucunda yeniden aynı okulu kazanması durumunda yeni kayıt
yaptırılması gerekmektedir.

Soru: Özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği sınavı ile öğrenci alacak
alanlara kayıt hakkı kazananlar?

CEVAP: Özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği sınavı ile öğrenci alacak
alanlara kayıt hakkı kazanan ancak, sağlık kurulu raporuna göre bu alanlara kayıt
yaptıramayan öğrenciler, II. yerleştirmeye başvurduklarında sadece sağlık kurulu
raporu kabul edilmeyen alanlar tercih listesinden düşülerek öğrencinin II. Yerleştirme
işlemi yapılacaktır. Bu durumda olan öğrenciler e‐Okul sistemine “Sağlık Kurulu Raporu
Nedeniyle İptal” olarak işlenmediği takdirde yine aynı tercihleri değerlendirmeye
alınacaktır.

Soru: Öğrencinin Sağlık Kurulu Raporuna Göre?

CEVAP: Öğrencinin sağlık kurulu raporu; özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden
yeterliliği sınavı ile öğrenci alacak okullara yerleşmesine engel teşkil etmiyorsa bu
öğrencinin tercih listesinden, söz konusu okullar çıkarılmadan, talebi durumunda II.
Yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Öğrenciler bir defa olmak kaydıyla 12 tercihte bulunacaktır. II. Yerleştirme ve

daha sonraki yerleştirme işlemlerinde de aynı tercihler geçerli olacaktır. Daha sonra

hiçbir şekilde bu tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.

SBS Yerleştirme Tarihleri Hakkında AYrıntılı Bilgi için Bu konuyu takip edin!!!!